โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
Narinukun School School Ubonratchathani
ภาคเรียนที่/Semester 2 ปีการศึกษา/Year 2560

รหัสนักเรียน/Student ID
รหัสผ่าน/Passwordปรับปรุง/Update 18/01/2561
[7208/95995]
Bookmark2551 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  phothasoft@gmail.com [V15.07.06]